Annika Smith

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Socialordfører for SF.

Jeg bor i hjertet af København sammen med min kæreste, hans datter på 7 år og vores fælles søn på snart et år. Jeg er uddannet sociolog og har, inden jeg blev valgt ind i Borgerrepræsentationen, været chefkonsultent i Udenrigsministeriets kontor for Arktis og Nordamerika. Tidligere har jeg arbejdet i FN i New York, i EU-Kommissionen, på Rehabiliteringscenter for Torturofre og som frivillig på bl.a. værestedet Reden på Vesterbro. Jeg har færøske forældre, men er primært vokset op på landet uden for Roskilde. Og så har jeg blåt bælte i karate og er rød klummeskribent på Jyllands-Posten.

Mit politiske motto er ”Mere hjerte. Mere handling”.

Mere hjerte, fordi mit hjerte banker for at skabe positive forandringer for fællesskabet og den enkelte. Derfor sagde jeg for et par år siden mit job op i Udenrigsministeriet for at stille op til kommunal- og regionsvalget: Jeg vil ikke længere ”kun” administrere, men også skabe løsninger – og jeg tror på, at jeg kan være med til at ændre livet i vores by, at jeg kan hjælpe og forbedre.

Med ”Mere handling” mener jeg, at vi må stoppe med bare at symptombehandle – og droppe det, jeg kalder panodil-politik, hvor man behandler ”hovedpiner” med ”forbudspiller” i stedet for at finde årsagen til dem: I stedet for burkaforbud, tiggerforbud og bandeforbud skal vi tage fat om problemernes rod: Promovere ligestilling, demokrati og personlig frihed. Bekæmpe fattigdom og ulighed. Styrke det lokale politi. Og hjælpe ressourcesvage indvandrere ud af ghettoerne og i job og skole.

Problemerne på de offentlige hospitaler løses heller ikke ved at kræve, at personalet både skal spare og ”producere” mere på en og samme tid – og uligheden i sundhed løses ikke ved at bygge privathospitaler, som kun få har råd til.

Svaret på et bedre miljø er ikke bare at plante lidt mere græs. Vi skal have flere cykelstier, have dieselbilerne ud af byen, bekæmpe mad- og ressourcespild, genanvende mere affald og bevare vores grønne områder.

Som SF’s socialordfører i Borgerrepræsentationen kæmper jeg bla. for, at byens mest udsatte borgere får en værdigere tilværelse: Adgang til mad, varme, socialt netværk og tag over hovedet, hjælp til rehabilitering, psykolog, medicin og misbrugsbehandling. Og fornuftige økonomiske rammer for byens være- og bostedernes og behandlingscentrene.

Udover at være medlem af Borgerrepræsentationen er jeg også:

  • Medlem af SF’s landsledelse
  • 1. suppleant til Regionsrådet
  • Tidligere stedfortrædende medlem af Folketinget

København er også din by. Har du idéer eller forslag, så ring til mig på 30180822. Vi kan gøre den bedre sammen.

Mine mærkesager
  • Solidaritet med de svageste
  • Gratis psykologhjælp
  • Billigere boliger
  • Mere politi
  • Grønnere trafik
  • Hospitaler for alle