Jeg har mange visioner for byen, men en af de vigtigste er, at København skal gøre som Finland og afskaffe hjemløshed via “housing first-metoden”. Vi ved, at det er muligt og kan betale sig både menneskeligt og økonomisk. Men den politiske vilje til at gøre det, der virker – til bl.a. at skaffe billige boliger og give huslejetilskud uden modregning i kontanthjælpen – mangler desværre. Det vil jeg have lavet om på. 

Her er nogle af de andre mål, jeg vil arbejde for:

SOLIDARITET MED DE UDSATTE, PSYKISK SÅRBARE OG HANDICAPPEDE BORGERE

Jeg har lavet frivillig arbejde på værestedet Reden og er optaget af at komme den illegale kvindehandel, hjemløsheden og stofmisbruget i byen til livs. Handicappede og psykisk syge skal også modtage den hjælp, de har brug for og ret til. Vi skal også genoprette handicapområdet økonomisk og bekæmpe fejlene i sagsbehandlingen. Og blive bedre til at gribe patienter, der udskrives fra regionspsykiatrien.

GRATIS PSYKOLOGHJÆLP

Flere og flere unge mistrives i en sådan grad, at de skader, sulter og skærer i sig selv. SF har derfor sikret gratis psykologhjælp til unge, men ventetiden er for lang: Jeg vil kæmpe for flere angst-, depressions- og stressklinikker – og også for gratis psykologhjælp til voksne. Forsøg i England viser, at hjælpen tjener sig selv ind mange gange i form af færre sygemeldinger og højere trivsel.

ET GODT BØRNELIV

Det føles utrygt at aflevere sit barn i en daginstitution, hvor der ikke er nok personale til at give børnene nærhed, trøst, ro, leg og læring. Derfor er behovet for minimumsnormeringer i samtlige institutioner i byen akut og vigtigt. Vi skal også øge andelen af faguddannet personale, opspore og hjælpe udsatte børn tidligere og erstatte kæmpeinstitutioner med små og overskuelige institutioner.

EN GRØNNERE BY

Vi skal som kommune og befolkning bidrage til at få nedbragt CO2-udledningen – som kommune via grøn omstilling af kommunalt byggeri, transport og drift af service- og omsorgssektoren. Den kollektive trafik skal også forbedres først og fremmest ved at sænke billetprisen i metro og bus. Sammen med roadpricing er det det måske vigtigste middel i kampen for at få biltrængslen reduceret, så vi kan få mere plads, ro og renere luft i byen.