Annika Smith

Medlem af Københavns Borgerrepræsentation. Socialordfører for SF.

Jeg er uddannet sociolog, har været stedfortrædende medlem af Folketinget, har blåt bælte i karate og er rød klummeskribent på Jyllands-Posten. Jeg har tidligere arbejdet for FN i New York, på Rehabiliteringscenter for Torturofre og som frivillig på bl.a. værestedet ”Reden”. Jeg bor sammen med min kæreste og hans 5-årige datter på Vesterbro.

Mit politiske motto er ”Mere hjerte. Mere handling”. Mere hjerte, fordi mit hjerte banker for at skabe positive forandringer for fællesskabet og den enkelte. Derfor sagde jeg sidste vinter mit job op i Udenrigsministeriet for at stille op til kommunal- og regionsvalget: Jeg vil ikke længere ”kun”
administrere, men også skabe løsninger – og jeg tror på, at jeg kan være med til at ændre livet i vores by, at jeg kan hjælpe og forbedre.

Med ”Mere handling” mener jeg, at vi må stoppe med bare at symptombehandle – og droppe det, jeg kalder panodil-politik, hvor man behandler ”hovedpiner” med ”forbudspiller” i stedet for at finde årsagen til dem: I stedet for burkaforbud, tiggerforbud og bandeforbud skal vi tage fat om problemernes rod: Promovere ligestilling, demokrati og personlig frihed. Bekæmpe fattigdom og ulighed. Styrke det lokale politi. Hjælpe ressourcesvage indvandrere ud af ghettoerne og i job og skole.

Problemerne på de offentlige hospitaler løses heller ikke ved at kræve, at personalet både skal spare og ”producere” mere – og uligheden i sundhed løses ikke ved at bygge privathospitaler, som kun få har råd til. Svaret på
et bedre miljø er ikke bare at plante lidt mere græs. Vi skal have flere cykel-
stier, have dieselbilerne ud af byen, genanvende mere affald og bevare vores grønne områder.

Jeg håber, at du vil stemme på mig den 21. november.

Mine mærkesager
  • Mere politi
  • Hospitaler for alle
  • Billigere boliger
  • Grønnere trafik
  • Gratis psykologhjælp
  • Solidaritet med de svageste