Skip to main content
Jyllands-Posten

Du får lort – erhvervslivet får lagkage

By 8. september 2015oktober 22nd, 2017No Comments

Regeringens miljøpolitik bygger på det, den kalder ”grøn realisme”. ”Realismen” ligger i, at du og jeg skal ofre liv og helbred for lidt guld og RIGTIG meget gylle.

Cirka én københavner om dagen – eller over 3.000 danskere på landsplan om året – dør som følge af luftforurening. Luftforureningen er samtidig skyld i, at titusinder rammes af lunge- og hjertekar-sygdomme, kræft, bronkitis og allergi. Venstre-regeringen kender utvivlsomt de alarmerende tal og ved, at tallene stiger, hvis forureningen stiger. Alligevel vil den i forbindelse med de snarlige finanslovsforhandlinger spare massivt på miljøområdet og give landbruget lov til at svine endnu mere. Landbruget får næppe en mærkbart billigere produktion ud af det. Hvad du og jeg til gengæld får, er flere sundhedsfarlige partikler, gasser og kemiske stoffer i den luft, vi trækker ned i vores lunger hvert eneste minut døgnet rundt.

Danmark er i forvejen verdens hårdest dyrkede land, og alene svineproduktionerne spreder årligt mere end 26 millioner tons gylle ud over arealet. Det er virkelig meget gylle – og virkelig meget farlig ammoniak i luften. At regeringen vil have endnu mere, går mig derfor på, både som SF’er og som helt almindelig samfundsborger. Det burde også gå dig på – især hvis du har børn eller har planer om at leve et langt liv. For det er mest børnene og de ældre, forureningen går ud over.

Kulsorte visioner

De lækkede dokumenter fra Finansministeriet, som Dagbladet Information skrev om i sidste uge, gav et klart overblik over regeringens kulsorte visioner for Danmark: Den vil spare godt 340 millioner på miljø- og klimatiltag i den kommende finanslov. Millionerne skal bl.a. findes ved at nedskalere Naturplan Danmark og ved at nedlægge den tidligere regerings klimapulje og projekter til gavn for grøn omstilling. Men ikke nok med det. Regeringen vil også enten annullere eller udskyde de målsætninger, som den tidligere regering satte og som gjorde Danmark til et grønt forbillede internationalt: De 40 procents CO2-reduktion i 2020; omstillingen til 100 procent vedvarende energi i 2050; udfasningen af oliefyr og kul i kraftværker i 2030 samt målsætningen om at mindske luftforurening og trængsel i København gennem bedre, kollektiv trafik. Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt bebudede da også i sidste måned, at Danmark fremover skal have mulighed for at udlede mere CO2 end tidligere. Og miljø- og fødevareminister Eva Kjer Hansen bebudede tidligere på sommeren, at dansk landbrug skal have mulighed for at udlede mere ammoniak fra gylle fremover, selvom netop ammoniak er en af de største kilder til sundhedsskadelig luftforurening herhjemme. EU har indtil videre sagt nej til mere dansk ammoniak takket være protester fra Det Økologiske Råd og Danmarks Naturfredningsforening. Men alligevel, en klam kurs er lagt – en kurs som iøvrigt kun bliver klammere af, at regeringen vil have flere svin per hektar land OG vil have sløjfet randzonerne, som ellers skulle beskytte vores vandløb, søer og fjorde mod næringsstoffer og sprøjtemidler fra landbruget.

Vores nye regering vil kort sagt ikke alene sværte Danmarks internationale miljø-renommé til. Den vil også sværte vores lunger til. Hvorfor? Fordi den tidligere regerings grønne krav i Venstres øjne fungerer negativt for landbruget og er en stor barriere for vækst. Argumentet om at mere gylle giver mere guld, holder dog næppe langt. Omkostningerne til miljøregulering udgør nemlig en forsvindende lille del af landbrugsprodukternes pris. Til sammenligning koster dødsfaldene, sygedagene og sygdomsbehandlingerne, der følger af luftforureningen, mellem 25 og 30 milliarder årligt. Det er ifølge regeringens egne beregninger ti gange så meget, som det koster landbruget at reducere forureningen. Men sådan er det. Det er ikke visdom. Det er Venstre.

Vil ikke tage grønt ansvar

Jeg ved, at ”min egen” tidligere regering kunne have gjort mere for at gøre Danmark grønnere. Luftforureningen slog trods alt også tusindvis af danskere ihjel før folketingsvalget. Men Venstre har altid kun villet gøre Danmark sortere. Partiet har afvist enhver snak om grønne afgifter, ren-luft-zoner og mindre biltrafik i byerne. Og det har tit og ofte kritiseret den tidligere regerings aftaler om bedre og billigere kollektiv trafik. I Venstres verden er det nemlig landbrugets, erhvervslivets og motorvejenes tur – altid. Det er aldrig din og aldrig min tur. Venstre synes sikkert, det er superfint, at vi spænder hjelmen, når vi cykler og sikkerhedsselen, når vi kører. Men end ikke som regeringsparti vil Venstre tage ansvar for, at vi risikerer at dø af noget så basalt som at trække vejret.

Der er allerede langt flere der mister livet af luftforurening end i trafikulykker. Den triste tendens vil kun blive værre med den ”grønne realisme”, der ligger i Venstres regeringsgrundlag og nu, sandsynligvis, også i Venstres kommende finanslovsforslag. Jeg siger det bare, fordi det går mig på. Og fordi jeg synes, det egentlig også bør gå dig på: Vi skal trods alt begge acceptere en større risiko for sygdom og tidlig død for en, hypotetisk set, minimalt sundere konkurrenceevne. Vi skal trods alt begge have mere lort i lungerne, så erhvervslederne og landmændene kan få mere lagkage.

Artikel link