Skip to main content
Jyllands-Posten

Hold fast i dine værdier, Martin

By 14. august 2014oktober 22nd, 2017No Comments

Åbent brev til Venstres Martin Geertsen.

Kære Martin Geertsen,

Jeg ved ikke, om du læser min blog, men jeg vover alligevel at komme med nogle spørgsmål og en enkelt opfordring til dig gennem den. Den 22. juli lancerede du nemlig et forslag om, at Danmark skal have en værdikanon – et samlet sæt af danske værdier, som nydanskere kan bruge som pejlemærker for, hvad der er do’s and don’t’s i Danmark. Ifølge dig var det ”så sandelig ikke for at udelukke nogen”. Det er jeg overbevist om, at du mente. I modsætning til mange af dine øvrige politiske modstandere, finder jeg derfor også din idé modig og nødvendig (omend svær at udforme i praksis).

MEN! Hvorfor skal en værdikanon kun rettes mod nydanskerne? Hvorfor ikke også mod gammeldanskerne? Vi er tydeligvis selv dårlige til at tage vare på de værdier, vi prædiker løs om overfor andre. Det står klart, efter at din kollega Inger Støjberg i sin Berlingske-kronik forleden formåede at aflive enhver form for tolerance for vores minoriteter ved at forlange, at folk fra ikke-vestlige lande – muslimer særdeleshed – skal have sværere ved at bosætte sig i Danmark, fordi de, ifølge Inger, ikke vil kopiere vores værdisæt på samme måde som folk fra f.eks. USA, Canada og Israel. Det samme princip gør sig gældende i jeres nye udlændingeudspil. Dermed underminerer I præcis de værdier – især ligheden for loven og princippet om ikke at diskriminere noget på baggrund af tro eller herkomst – som I forventer at udlændinge tager til sig. Undskyld Martin, men er det ikke hykleri, så det driver ned ad Venstres vægge?

Stempler 1,6 milliarder mennesker

Med den nye udlændinge-linje stempler Inger Støjberg og resten af dit parti indirekte de godt 1,6 milliarder muslimer i verden som ringere mennesker end os (kultur)kristne danskere. Hvordan har du det lige med det? Jeg spørger specifikt dig, fordi du i dit eget bud på en værdikanon fra 22. juli fremhæver otte værdier, som du finder typisk danske: Tillid, demokrati, ytringsfrihed, arbejde, ligestilling, religionsfrihed, tolerance og (må jeg understrege) RESPEKT – respekt forstået som, at ”danskerne generelt er et åbent folkefærd, som accepterer, at udlændinge bosætter sig i vores land, og vi respekterer deres kulturelle særpræg.” Føler du ikke, at du står alene i Venstre med de værdier nu? I så fald, kunne du skrive din værdikanon ned på 46 pamfletter og dele den ud i din folketingsgruppe.

Du ved sikkert, at de værdier du nævner i dit udkast til en værdikanon, er nogle vi har fået udefra. De går bl.a. igen i islam, hvorfor Danmark da også, lidt ironisk, er blevet kåret som et af de mest islamiske lande i verden, fordi vi er så loyale over for Koranens kerneværdier som menneskerettigheder, frihedsrettigheder og økonomisk lighed. Selvom kåringen nok skal tages med et gran salt, så understreger den, at muslimer og kristne har en masse værdier tilfælles. Derfor bør vi bevare et åbent sind. Det mener vores erhvervsgiganter Arla, Grundfos og Bestseller tilsyneladende også. Som Mogens Werge fra Bestseller siger, så er det nu engang sådan, at Vi lever af talent. Og det er helt underordnet, hvilken religion, nationalitet, farve og så videre, sådanne talenter har”. Giver det mening for dig?

Lever ikke op til værdierne selv

At ikke-vestlige muslimer anses som såkaldt svært integrérbare i Danmark, skyldes måske delvist, at de bliver mødt med en mur af skepsis fra befolkningen. Vi har i hvert fald tidligere haft EU-rekord i religiøs intolerance, så spørgsmålet er, om vi overhovedet giver dem en fair chance? Jeg tvivler. Venstre er i hvert fald blevet ferme til at gå i rette med nydanskere, der ikke viser interesse for f.eks. ligestilling og demokrati. I jeres nye udlændingeudspil har I da også som kernepunkt, at ”Venstre ønsker en stram og konsekvent udlændingepolitik, der er effektiv i forhold til udlændinge, der ikke vil … respektere grundlæggende danske værdier som tros- og ytringsfrihed og ligeværd mellem kønnene”. Fornuftigt og nok også til tider nødvendigt. Men det klinger altså lidt hult i mine ører, eftersom Inger Støjberg i sin tid som ligestillingsminister havde en interesse for ligestilling – eller rettere ligeløn – på størrelse med en Tulip-frikadelle. Danmark er i det hele taget bragende bagud, når det gælder ligestilling mellem kvinder og mænd på arbejdsmarkedet. Hvordan forklarer vi det overfor de indvandrere, der kommer hertil?

Forstå mig ret: Jeg er helt helt enig i, at udlændinge, der kommer hertil, skal respektere ytringsfriheden og ligeværdet mellem kønnene. Men at vi tror, at vi selv har vores værdier så meget på det tørre, at vi uden videre kan diskvalificere og løfte pegefingre ad ALLE ikke-vestlige folk, er for meget af det selvgode. Hvor er Venstres løftede pegefingre, når vi danskere selv skal stramme op på værdier som næstekærligheden, solidaritet og fællesskab? For slet ikke at tale om lighed? I et land, der – trods ihærdigt højre-politisk arbejde for det modsatte – stadig er et af de førende i verden, når det gælder økonomisk lighed og universel adgang til uddannelse, sygdomsbehandling og velfærd, er det jo decideret udansk, grænsende til det svært integrérbare”, når Inger Støjberg mener, at det er ”super godt”, at gabet mellem rig og fattig vokser. Den slags kalder altså på selvransagelse.

Fair udlændingepolitik – ikke freaky, tak

Jeg er enig i det, I skriver i jeres udlændingeudspil om, at ”retten til permanent ophold er et privilegium, der kræver, at vi stiller høje krav til, at udlændinge viser evne og vilje til at integrere sig”. Jeg synes også, at det indeholder en hel del gode elementer, f.eks. at det skal blive nemmere for udlændinge at få deres uddannelse anerkendt i Danmark, at integrationsindsatsen skal styrkes og sagsbehandling af udlændingesager effektiviseres. Men udspillet går altså fra fair til freaky, når folk dels skal forhindres i at komme til Danmark, blot fordi de er fra Kina, Pakistan eller Indien og tror på en anden gud, dels skal leve en ensom tilværelse, hvis først de får lov at bosætte sig her. Ifølge udspillet skal de nemlig vente i hele 12 år på at få deres eventuelt ikke-vestlige ægtefælle hertil (i modsætning 3 år, hvis ægtefællen er vestlig). Det er, for at sige det som det er, umenneskeligt.

Det er gennem værdierne, vi finder en fælles livsverden. Men vi finder den altså ikke ved at lukke muslimerne ude. Vi gør det ved at lukke frygten ude. Så hermed min opfordring til dig: Hold fast i dine værdier og kør videre med din kanon. Ret den imidlertid mod nydanskere såvel som gammeldanskere. Send en bøn til din gruppe om at sætte de mest diskriminerende elementer af jeres udlændingeudspil i skammekrogen sammen med jeres politiske ordfører. Og vis os, at Venstre kan være et anstændigt parti. Danmark har i forvejen en af de absolut strammeste udlændingepolitikker i EU. Vi skal ikke også have den mest konventionsstridige.

Med venlig hilsen

Annika Smith

Artikel link